تصویر عنوان

فوق برنامه

نقاشی

نقاشی کردن در واقع مجسم کردن و به تصویر کشیدن رویاها و تخیلات و احساسات و حالات درونی فرزندان است که همین موضوع موجب افزایش خلاقیت وی میشود.

ادامه ی مطلب

کامپیوتر

با توجه به رشد همه جانبه تکنولوژی و تاثیرات غیر قابل انکار آن بر همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها مهارت کار با کامپیوتر یکی از ملزومات لاینفک برای انجام امور روزمره زندگی به شمار میرود

ادامه ی مطلب

شطرنج

شطرنج فعالیت ذهنی پیچیده ای است که نیاز به تعقل، تمرکز و قدرت تصمیم گیری بالا دارد. در این ورزش سلول های خاکستری مغز به کار گرفته می شود تا حرکات حریف برای حمله پیش بینی شود.

ادامه ی مطلب

نقاشی

نقاشی کردن در واقع مجسم کردن و به تصویر کشیدن رویاها و تخیلات و احساسات و حالات درونی فرزندان است که همین موضوع موجب افزایش خلاقیت وی میشود.

کامپیوتر

با توجه به رشد همه جانبه تکنولوژی و تاثیرات غیر قابل انکار آن بر همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها مهارت کار با کامپیوتر یکی از ملزومات لاینفک برای انجام امور روزمره زندگی به شمار میرود

شطرنج

شطرنج فعالیت ذهنی پیچیده ای است که نیاز به تعقل، تمرکز و قدرت تصمیم گیری بالا دارد. در این ورزش سلول های خاکستری مغز به کار گرفته می شود تا حرکات حریف برای حمله پیش بینی شود.

کار با چوب

نظر آموزگاران در رابطه با هنر چوب این است که این هنرمنجر به تقویت مهارت های حرکتی، رشد توان مغزی در افراد می شود،
و می تواند تاثیر مثبتی در یادگیری و ادراکِ فعالیت های دیگر آن ها داشته باشد

ادامه ی مطلب

مهارت های زندگی

آموزش مهارت های زندگی به کودکان پس از تامین نیازهای اولیه، از اولویت‌های تربیتی است و در این بین نقش مشاور به عنوان مکملی در کنار پدر و مادر تعریف می‌گردد. در مدرسه سعی می شود با توجه به علایق بچه ها و آموزش های مخصوص مهارت زندگی را آموزش داد

ادامه ی مطلب

خوشنویسی

خوشنویسی هنری است که انسان برای بیان احساسات و تا حد زیاد ی بیان نوعی هماهنگی ، توازن و ریتم می باشد و خوشنویسی تبلور عالم معنا در عالم صورت است و پیوندی عمیق میان مرکب و عرفان و ادب برقرار می کند

ادامه ی مطلب

کار با چوب

نظر آموزگاران در رابطه با هنر چوب این است که این هنرمنجر به تقویت مهارت های حرکتی، رشد توان مغزی در افراد می شود،
و می تواند تاثیر مثبتی در یادگیری و ادراکِ فعالیت های دیگر آن ها داشته باشد

مهارت های زندگی

آموزش مهارت های زندگی به کودکان پس از تامین نیازهای اولیه، از اولویت‌های تربیتی است و در این بین نقش مشاور به عنوان مکملی در کنار پدر و مادر تعریف می‌گردد. در مدرسه سعی می شود با توجه به علایق بچه ها و آموزش های مخصوص مهارت زندگی را آموزش داد

خوشنویسی

خوشنویسی هنری است که انسان برای بیان احساسات و تا حد زیاد ی بیان نوعی هماهنگی ، توازن و ریتم می باشد و خوشنویسی تبلور عالم معنا در عالم صورت است و پیوندی عمیق میان مرکب و عرفان و ادب برقرار می کند

با ما در تماس باشید