تصویر عنوان

درباره ما

دبستان پسرانه ی دکترحسابی

مدرسه ی ما ، مدرسه ای است که  جهت ایجاد محیط یاددهی – یادگیری و بهبود نظام مدیریتی و تربیتی دانش آموزان پژوهنده طراحی شده است

اهداف :

  • رشد دانش آموزان در زمینه های ذهنی ، جسمی ، عاطفی و روانی
  • ارتقای سطح توانایی ها و قابلیت های افراد
  • تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا به فناوری های نوین
  • ارتقای سطح مشارکت های مردمی در تعامل با اولیای دانش آموزان در زمینه های تربیتی و آموزشی
  • ارائه ی آموزه های نوین آموزشی و پرورشی بر اساس استانداردها

راهبردها و خط مشی ها :

  • تاکید بر مهارت های تفکر
  • تدریس ارزش ها و زبان از طریق آموزش
  • ایجاد محیط امن جهت یاددهی و یادگیری
  • فراهم نمودن انواع شیوه های آموزشی جهت استعدادهای متفاوت (عدالت آموزشی)
  • فراهم نمودن فرصت های همکاری افراد جامعه با مدرسه

معرفی کادر اجرایی

Forati 2

جناب آقای فراتی

سرپرستی مجتمع دکترحسابی

Forati 2

جناب آقای فراتی

سرپرستی مجتمع دکترحسابی

جناب آقای فراتی

سرپرستی مجتمع دکترحسابی

جناب آقای یوسفی

مدیریت دبستان

سرکار خانم رهنما

معاونت دپارتمان زبان مسد

سرکار خانم مبین

معاونت پژوهش مسد

سرکار خانم مراد

معاونت بخش زبان انگلیسی

جناب آقای محمدی

معاونت انضباطی

سرکار خانم شریف پور

معاونت آموزشی

سرکار خانم صفانسب

مشاور بالینی

سرکار خانم خوبرو

معاونت اجرایی

سرکار خانم عسگری

پشتیبان آموزشی

سرکار خانم تبریزی

کارشناس روابط عمومی

سرکار خانم خوبرو

معاونت اجرایی

سرکار خانم عسگری

پشتیبان آموزشی

سرکار خانم تبریزی

کارشناس روابط عمومی

Ganji

جناب آقای گنجی

خدمات

Ganji

جناب آقای گنجی

خدمات

جناب آقای گنجی

خدمات

با ما در تماس باشید