تصویر عنوان

دپارتمان ها

دپارتمان زبان انگلیسی

آماده سازی دانش آموزان برای فراگیری دروس اصلی به زبان انگلیسی با چشم انداز افزایش توانمندی آنها در هر چهار مهارت اعم از خواندن، نوشتن، مکالمه و درک مطلب شنیداری می‌باشد. لذا آموزش دروسی از جمله علوم، ریاضی و علوم اجتماعی به زبان انگلیسی از جمله برجستگی‌های این مجموعه نسبت به مدارس دوزبانه دیگر به حساب می آید.

در انتها فارغ التحصیلان مجموعه مسد قادر خواهند بود تا با چشم انداز یک دانش آموز بین‌الملل برای آینده تحصیلی خود در داخل و یا خارج از کشور تصمیم گیری نمایند.

مشاهده کنید

دپارتمان کامپیوتر

با توجه به رشد همه جانبه تکنولوژی و تاثیرات غیر قابل انکار آن بر همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها مهارت کار با کامپیوتر یکی از ملزومات لاینفک برای انجام امور روزمره زندگی به شمار میرود

مشاهده کنید

دپارتمان مشاوره

مشاوره بخشی از فرایند تعلیم و تربیت است که به طریقی منظم و سازمان یافته ، به دانش آموزان در تمام سنین کمک می کند تا به سازگاری مناسب با محیط و آشنایی با مهارتهای لازم برای ورود به جامعه ی بزرگتر دست یابند.

در حوزه ی مدرسه و اجرای آموزش هایی در این رابطه با محوریت روی دانش آموزان ، معلمین ، والدین دانش آموزان و کلیه افرادی که به نحوی با دانش آموز ارتباط دارند ، می باشد.

مشاهده کنید

دپارتمان پژوهش

پژوهش یک روند خلاقانه و هدفمند برای افزایش آگاهی در زمینه های مختلف مانند شناخت انسان و محیط پیرامونش، فرهنگ های جوامع و استفاده از این آگاهی در جهت تولید کاربری جدید می باشد و باعث تثبیت و کیفیت بخشی به دانسته های دانش آموزان می شود. ما از پژوهش بی آنکه بدانیم در زندگی روزمره دائما استفاده می کنیم.

مشاهده کنید

دپارتمان فوق برنامه

اهمیت فعالیت های مکمل و فوق برنامه درمدارس را باید در نقش آن درجهت اصلاح یارفع نواقص و نارسایی های نظام تربیتی دانست.فعالیت های مکمل و فوق برنامه مرزهای یادگیری راگسترش داده بالحاظ رویکردهایی چون یادگیری درخانواده وجامعه ونیزتوسعه مهارت های زندگی ، یادگیری وآموزش راتحت تاثیرقرارداده است.این فعالیت هادانش آموزان رابه عنوان یک محقق به کنکاش وکشف مفاهیم سوق داده وکاستی های موجود را جبران نموده وموجب تقویت تفکروتعقل آنان می گردد.

مشاهده کنید

دپارتمان بهداشت

بسیاری از مردم بهداشت را با پاکیزگی هم معنی می دانند ، اما معنای گسترده تری دارد. طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت(WHO)، بهداشت به شرایط و روش هایی گفته می شود که به حفظ سلامتی و جلوگیری از شیوع بیماری ها کمک می کند. بهداشت شامل عادت های صحیح فردی منظم همراه با برنامه ریزی می باشد؛ همچنین تمیز نگه داشتن محیط خانه ، مدرسه و کار را در بر می گیرد.

مشاهده کنید
با ما در تماس باشید