دبستان دکتر حسابی

آموزش کامپیوتر

آموزش اصول کامپیوتر به کودکان آن ها را کمک خواهد کرد که مهارت های مورد نیاز آینده شان در زمینه ی کامپیوتر را بهتر یاد بگیرند.یاد دادن اصول کامپیوتر به یک کودک به اندازه ی آموزش خواندن و نوشتن به وی اهمیت دارد.

گروه های درسی

نقش گروههای درسی در ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی وپرورشی مدارس برکسی پوشیده نیست. امروزه در دنیای پر رقابت وپر چالش کنونی مدارس به منظور وصول به اهداف آموزشی از فرصتها و منابع مختلف کمک می گیرند.

آموزش زبان

امروزه آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان مشترک جهانی در سطوح مختلف مورد توجه کلیه مراکز آموزشی می‌باشد تا بتوانند دریچه علمی و ارتباطی موثری را به سوی دنیای تکنولوژی و ارتباطات برای زبان آموزان بگشایند.

آموزش زبان

امروزه آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان مشترک جهانی در سطوح مختلف مورد توجه کلیه مراکز آموزشی می‌باشد تا بتوانند دریچه علمی و ارتباطی موثری را به سوی دنیای تکنولوژی و ارتباطات برای زبان آموزان بگشایند.

بیشتر بدانید

آموزش کامپیوتر

آموزش اصول کامپیوتر به کودکان آن ها را کمک خواهد کرد که مهارت های مورد نیاز آینده شان در زمینه ی کامپیوتر را بهتر یاد بگیرند.یاد دادن اصول کامپیوتر به یک کودک به اندازه ی آموزش خواندن و نوشتن به وی اهمیت دارد.

بیشتر بدانید

گروه های درسی

نقش گروههای درسی در ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی وپرورشی مدارس برکسی پوشیده نیست. امروزه در دنیای پر رقابت وپر چالش کنونی مدارس به منظور وصول به اهداف آموزشی از فرصتها و منابع مختلف کمک می گیرند.

بیشتر بدانید

کلاس های آنلاین مسد

 

کلاس مجازی یا کلاس آنلاین، بخشی از سیستم LMS) Learning Management System) است. ال ام اس، در واقع پلتفرم‌های نرم افزاری برای ایجاد، مدیریت و سازماندهی دوره‌های آموزشی آنلاین هستند که از بستر اینترنت استفاده می‌کنند تا بین دانش آموزان و مدرسه ارتباط برقرار کنند که امروزه با توجه به شرایط فعلی برای دانش آموزان و مدرسه بسیار کار آمد میباشد.

ورود به سامانه

کلاس های آنلاین مسد

 

کلاس مجازی یا کلاس آنلاین، بخشی از سیستم LMS) Learning Management System) است. ال ام اس، در واقع پلتفرم‌های نرم افزاری برای ایجاد، مدیریت و سازماندهی دوره‌های آموزشی آنلاین هستند که از بستر اینترنت استفاده می‌کنند تا بین دانش آموزان و مدرسه ارتباط برقرار کنند که امروزه با توجه به شرایط فعلی برای دانش آموزان و مدرسه بسیار کار آمد میباشد.

ورود به سامانه

دوستان ما

  • ۱hesabi۱hesabi
  • hesabi2hesabi2
  • masadmasad
  • nimrokh-elnimrokh-el
  • alphaalpha
  • sohrab canadasohrab canada
  • sohrab iransohrab iran
  • mobinamobina

سامانه ی آموزشی متمرکز

سامانه ی آموزشی متمرکز

با ما در تماس باشید