تصویر عنوان

مشاوره

مختصری درباره ی دپارتمان مشاوره

مشاوره بخشی از فرایند تعلیم و تربیت است که به طریقی منظم و سازمان یافته ، به دانش آموزان در تمام سنین کمک می کند تا به سازگاری مناسب با محیط و آشنایی با مهارتهای لازم برای ورود به جامعه ی بزرگتر دست یابند.

در حوزه ی مدرسه و اجرای آموزش هایی در این رابطه با محوریت روی دانش آموزان ، معلمین ، والدین دانش آموزان و کلیه افرادی که به نحوی با دانش آموز ارتباط دارند ، می باشد.

مختصری درباره ی دپارتمان مشاوره

مشاوره بخشی از فرایند تعلیم و تربیت است که به طریقی منظم و سازمان یافته ، به دانش آموزان در تمام سنین کمک می کند تا به سازگاری مناسب با محیط و آشنایی با مهارتهای لازم برای ورود به جامعه ی بزرگتر دست یابند.

در حوزه ی مدرسه و اجرای آموزش هایی در این رابطه با محوریت روی دانش آموزان ، معلمین ، والدین دانش آموزان و کلیه افرادی که به نحوی با دانش آموز ارتباط دارند ، می باشد.

با کمک مشاوره :

 • احساساتت رو کنترل کن
 • دوست هایبیشتری پیدا کن
 • ترس هات رو کنار بگذار
 • راحت تر درس بخون
 • سعی کن شنونده ی خوبی باشی
 • مهارت ارتباطی موفقی داشته باش
 • برنامه ریزی کن
 • واقع بین و آزاد اندیش باش
 • خلاقیتت رو در مسائل بالا ببر
 • از دنیای پیرامونت بیشتر آگاه شو
 • خودت رو بیشتر بشناس
 • به کارهات تعهد پیدا کن
 • فهم و میزان درکت رو افزایش بده
 • حضور ذهن بیشتری داشته باش
 • به آرامش درونی دست پیدا کن
 • از اضطراب و استرس دوری کن
 • احساساتت رو کنترل کن
 • دوست هایبیشتری پیدا کن
 • ترس هات رو کنار بگذار
 • راحت تر درس بخون
 • فهم و میزان درکت رو افزایش بده
 • حضور ذهن بیشتری داشته باش
 • به آرامش درونی دست پیدا کن
 • از اضطراب و استرس دوری کن
 • سعی کن شنونده ی خوبی باشی
 • مهارت ارتباطی موفقی داشته باش
 • برنامه ریزی کن
 • واقع بین و آزاد اندیش باش
 • خلاقیتت رو در مسائل بالا ببر
 • از دنیای پیرامونت بیشتر آگاه شو
 • خودت رو بیشتر بشناس
 • به کارهات تعهد پیدا کن

گاهی نمیدونی باید چیکار کنی؟ نگران نباش مشاورین ما کمکت میکنن

یکی از مهم‌ترین مهارت‌های مشاور تحصیلی دادن امید و انگیزه برای ادامه‌ی کار به دانش آموزان است.گاهی کودکان ما نمیدانند که باید چه کاری انجام دهند و چگونه برنامه ریزی کنند ، در صورتی که دانش آموز از لحاظ انگیزشی دچار مشکل شد مشاور های ما میتوانند بر روی دانش آموز تأثیر گذاشته و انگیزه ی ادامه‌ی کار را در دانش آموز ایجاد کنند.

گاهی نمیدونی باید چیکار کنی؟ نگران نباش مشاورین ما کمکت میکنن

یکی از مهم‌ترین مهارت‌های مشاور تحصیلی دادن امید و انگیزه برای ادامه‌ی کار به دانش آموزان است.گاهی کودکان ما نمیدانند که باید چه کاری انجام دهند و چگونه برنامه ریزی کنند ، در صورتی که دانش آموز از لحاظ انگیزشی دچار مشکل شد مشاور های ما میتوانند بر روی دانش آموز تأثیر گذاشته و انگیزه ی ادامه‌ی کار را در دانش آموز ایجاد کنند.

چشم انداز :

“علاقه‌مندم با طرحی نو در فضای مشاوره‌ی کودکان و نوجوانان، حال دانش‌آموزان دلبندم بهتر بشه و بتونم در کنار آموزش مهارت‌های فردی و گروهی به بچه‌ها، شنونده‌ای قابل اعتماد برای مسائل‌شون، راه‌کارهای بهینه و موثری رو بهشون ارائه بدم و خودم هم در کسوت یک فراگیر، تجربیات جدیدی رو در زندگی کاریم داشته باشم.”

سرکار خانم الهام صفانصب

مشاور بالینی

سرکار خانم الهام صفانصب

 

مشاور بالینی

چشم انداز :

“علاقه‌مندم با طرحی نو در فضای مشاوره‌ی کودکان و نوجوانان، حال دانش‌آموزان دلبندم بهتر بشه و بتونم در کنار آموزش مهارت‌های فردی و گروهی به بچه‌ها، شنونده‌ای قابل اعتماد برای مسائل‌شون، راه‌کارهای بهینه و موثری رو بهشون ارائه بدم و خودم هم در کسوت یک فراگیر، تجربیات جدیدی رو در زندگی کاریم داشته باشم.”

با ما در تماس باشید