مجتمع آموزشی دکتر حسابی

تکه های پازل موفقیت را به گونه ای چیده ایم تا پرسنل و کادر دبیران کارآزموده دبیرستان، برنامه های آموزشی و پرورشی خود را با بهره گیری از امکانات، به اهداف و رسالت های مجتمع نزدیک ساخته و با همراهی یکدیگر، صفحه جدیدی به دفتر افتخارات مجتمع دکتر حسابی اضافه نماییم .

مشاوره

مشاوره های فردی و گروهی، ارائه طریق و روش صحیح مطالعه، تقویت انگیزه تحصیلی و ... از مهمترین موارد است.

بیشتر..

دپارتمان آموزش

ارتقای کیفیت آموزشی با تکیه بر درک عمیق مفاهیم درسی و ارائه برنامه ریزی مناسب مطالعه و کنترل آن توسط معاونت آموزش

بیشتر..

کتابهای کمک آموزشی

تالیف کتاب های کمک آموزشی و رسیدگی منظم به وضعیت درسی دانش آموزان و اطلاع رسانی وضعیت درسی به والدین

بیشتر..

فعالیت های اردویی

آشنایی با فضای علمی و عملی بیرون از مدرسه، به همراه ایجاد نشاط و شادابی نقش اساسی در هدفمند کردن تحصیلی دارد.

بیشتر..
درباره ما
درباره ما

بهره مندی از محیطی مجهز و برخورداری از نیروهای توانمند

  • آموزش
  • پرورش
درباره ما
درباره ما
درباره ما
درباره ما

00

تعداد روز باقی مانده به آزمون

Video Image
شکل تصویر
شکل تصویر
شکل تصویر
شکل تصویر
شکل تصویر
www.Masad.ir

مجموعه مدارس مـســد

دبستان مبینا/دبستان سهراب سپهری/ مجتمع سهراب سپهری(کانادا) / مجتمع دکترحسابی/ دبستان نیم رخ/ هنرستان نیم رخ/ دبیرستان آلفا(کانادا)

مجموعه مدارس مـســد
شکل تصویر
شکل تصویر
شکل تصویر

آخرین اخبار ما